כפיה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: כפיה

Jotkowitz, Alan . "Self-Sacrifice and Autonomy: Can a Woman Be Forced to Undergo a Cesarean Section in Order to Save the Life of the Fetus?" JME 8.2, 2016, עמ' 17-22.
שטינברג, אברהם. "The Use of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) in Demented Patients: A Halachic View" JME BOOK III, 2011, עמ' 362-365.
דייכובסקי, שלמה. "כפיית בדיקה וטיפול – היבטים הלכתיים על מחלת ה”איידס”" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס”ו), תשס"ו, עמ' 384-388.
שטיינברג, אברהם. "שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 533-623.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים והיתר שתיה למיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 208.
דייכובסקי, שלמה. "כפיית בדיקה וטיפול – היבטים הלכתיים על מחלת ה״איידס״" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 28-33.
גניזי, יעקב. "חובת הרופא על פי ההלכה לטפל בחולה סופני המסרב לטיפול רפואי" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 146-166.
רפפורט, שבתי. "כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ-גופית" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 264-268.
בזק, יעקב. "היבטים משפטיים בנושא פסיכאטריה" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 209-213.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטיפול רפואי" ספר אסיא ג, עמ' 295-325.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן