כתיבה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: כתיבה

, "בעיית הכתיבה בשבת" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 22-24.
, "בדיני כתיבה בשבת" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 31.
רוזן, ישראל. "הקלטות כתחליף לרישומים רפואיים כשבת" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 34-44.
רוזן, ישראל, ואחרים. "מכתבים למערכת: בדיקת אבהות; צגי מחשב בשבת;" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 59-61.
בולג, שמעון. "השימוש בשבת במחשבי-כיס בעלי צג של גבישים נוזליים וספרות שאינן ברות קיימא – הערות והארות" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 23-26.
הלפרין, מרדכי. "הסכמה לניתוח, החתמה בשבת — שו״ת" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 31-33.
זילברשטיין, יצחק, ואביגדור נבנצל. "תגובות על פיקוח נפש בחדר מיון בשבת" חוברת אסיא קיג-קיד, עמ' 196-200.
שפרן, יגאל. "עבודה במגן דוד בשבת ובחג" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 98-104.
, "כתיבת מכתב שחרור מבית החולים בשבת – האופציות המעשיות השונות" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 13-36.
נמיר, סודי. "שאלה לגבי פעולות האסורות בשבת" ספר אסיא ו, עמ' 70-74.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן