מוח Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מוח

שטיינברג, אברהם. "רגע המוות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 816-863.
שטיינברג, אברהם. "מערכת העצבים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 201-235.
, מדינת ישראל. "חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס"ח–2008" קביעת רגע המוות, עמ' .
הלפרין, מרדכי. "על דעתו של הג"ר משה פיינשטיין בסוגיית המוות המוחי" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 220-229.
הלפרין, מרדכי. "האם די בקביעת סופיות של הפסקת נשימה? – מבוא להמשך הדיון" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 94-96.
סומר, חיים. "הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי – עדכוני שטח" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 27-34.
סומר, חיים. "הבסיס המדעי-רפואי לקביעת מוות המוח" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 19-27.
פרל, אליעזר. "תסמונות נפשיות עקב הפרעה מוחית בגיל הזיקנה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 5-8.
טנדלר, משה. "עוד על דעת הגרמ״פ בסוגיית המות המוחי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 211.
לאו, ישראל. "קביעת שעת המות" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 32-47.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן