מומים מולדים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מומים מולדים

זיידמן, דניאל. "מניעת הולדה של נושאי גנים פגומים – ברירה טרום הריונית (PGD)" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 400-405.
ישראלי, שאול. "בענין הפלה מלאכותית" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 38-39.
, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
Robinson, Nina. "Is Non-selection of Disabled and Diseased Embryos Using PGD Ethically Acceptable, Legally Permissible and Halachic?" JME 7,1, 2009, עמ' 4-13.
הלפרין, מרדכי. "תרומת חומר גנטי בטיפולי פוריות — היבטים רפואיים והלכתיים" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 321-327.
שטיינברג, אברהם. "מערכת העיכול" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 156-201.
שטיינברג, אברהם. "עובר" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס"ז, עמ' 857-956.
זילברשטיין, יצחק. "ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 54-58.
הכהן אבינר, שלמה. "בדיקות טרום־לידה" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 33-34.
זילברשטיין, יצחק, ואחרים. "מכתבים למערכת – הקדמת תור; דחיית נפש מפני נפשות; איבחון מחלות מולדות לפני תום 40 יום מההפריה; התמחות רפואית" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 183-187.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן