מח עצם Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מח עצם

שטיינברג, אברהם. "עצמות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 235-263.
שטרנבוך, משה. "הסכים לתרום מח עצם אם רשאי לחזור בו" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 9-10.
וינרוט, אברהם. "הפרת התחייבות לתרום מח עצם" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 27-61.
שטרנבוך, משה, ואחרים. "חזרה מתרומת מח עצם – הערות ושו”ת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 92-94.
וינרוט, אברהם. "הפרת התחייבות לתרום מח עצם" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 53-87.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח עצם – היבטים הלכתיים" ספר אסיא י, עמ' 7-10.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח עצם – היבטים הלכתיים" ספר אסיא ט, עמ' 354-366.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן