מכשיר שמיעה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מכשיר שמיעה

רובינשטיין, שמואל תנחום. "בדבר מכשיר שמיעה חשמלי בשבת" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 24-25.
טולדאנו, גבריאל. "השימוש בשתל הכוכליארי בשבת" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 91-94.
אורנשטיין, גדליה, וחיים שפירא. "קיום מצוות התלויות בשמיעה ; קול שופר ומקרא מגילה בטלפון" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 43-46.
טולדאנו, גבריאל. "השימוש בשתל הכוכליארי בשבת" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 39-42.
שטינברג, אברהם. "חרש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 575-646.
רוזן, יצחק. "עוד על קיום מצוות שמיעה בעזרת מכשירים ועל בחירת מין העובר" חוברת אסיא עט-פ, עמ' 21.
, "בדבר מכשיר שמיעה חשמלי בשבת" ספר אסיא א, עמ' 60.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן