מקורות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: מקורות

שטינברג, אברהם. "השתנות הטבעים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 185-240.
שטינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות והשתלת לב" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 37-57.
שטינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות – רקע היסטורי ורפואי" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 5-13.
קוטק, שמואל. "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 26-31.
שטינברג, אברהם. "בית החולים בספרות ההלכה" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 6-13.
, "The Biblical-Talmudic Secret for Choosing One’s Baby’s Sex" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 51-63.
רייס, רוזמרי, ואבנר אש. "״בן שמונה״ – מקורות קלאסיים לאמונה עממית" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 112-117.
גוטל, נריה. "״בן שמונה״ – פשר שיטת חז״ל כנוגע לולדות ״בני שמונה״" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 97-111.
, "מקורות וציונים בשאלת טיפול רפואי ניסיוני לחולה חשוך מרפא" ספר אסיא ד, עמ' 265.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן