משרד הבריאות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: משרד הבריאות

גרינברגר, חיה. "Immunization in Light of Halacha: The Case of Viral Hepatitis B" JME 8.2, 2016, עמ' 4-16.
שטיינברג, אברהם. "רגע המוות – נספחים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 863-886.
שטינברג, אברהם. "נספח לערך משאבים מוגבלים – חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 864-884.
גרינברגר, חיה. "מערך החיסונים בישראל – היבט אפידמיולוגי ומבוא לדיון הלכתי" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 5-27.
, חוזר מנהל הרפואה. "איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות – חוזר מינהל הרפואה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 148-149.
גרינברגר, חיה. "מערך החיסונים בישראל – היבט אפידמיולוגי ומבוא לדיון הלכתי" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 207-228.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן