נזקי שכנים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: נזקי שכנים

וולדנברג, אליעזר. "פתיחת קליניקה רפואית בבית משותף" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 33.
שטיינברג, אברהם. "עישון – נספח: אגרות וחוקים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 301-310.
שטיינברג, אברהם. "עישון" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 263-300.
שיף, יצחק. "פתיחת מרפאה בבית משותף" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 54-62.
הלפרין, מרדכי. "נזקי עישון – מה המינימום – שו"ת" ספר אסיא יב, עמ' 90-92.
קנובל, יצחק, ומן העיתונות . "איסור עישון בישיבות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 89.
בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן