ניסויים בבעלי חיים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניסויים בבעלי חיים

לוי, יעקב. "בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 22-23.
שטינברג, אברהם. "צער בעלי חיים לאור ההלכה" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 8-14.
יעקובוביץ, עמנואל. "נסיונות רפואיים בגוף החי" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 5-7.
וישליצקי, ל, ואחרים. "הערות ותגובות-קוראים כותבים" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 40-41.
פרידמן, נתן. "ניסויים מדעיים בבעלי חיים לאור ההלכה" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 34-35.
אברהם, אברהם. "נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 633-638.
שטיינברג, אברהם. "צער בעלי חיים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 495-564.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן