ניתוח קיסרי Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניתוח קיסרי

Jotkowitz, Alan . "Self-Sacrifice and Autonomy: Can a Woman Be Forced to Undergo a Cesarean Section in Order to Save the Life of the Fetus?" JME 8.2, 2016, עמ' 17-22.
קטן, חנה. "מכתבים למערכת: עיתוי הריון לאחר ניתוח קיסרי" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 91-92.
קטן, חנה, ואחרים. "שימוש בהתקן תוך־רחמי לאחר חיתוך דופן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 112-113.
בראון, אלחנן, וחנה קטן. "עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 107-111.
וולדנברג, אליעזר, ואלי שוסהיים. "ניתוח קיסרי לאחר המוות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 36-38.
בזק, יעקב. "ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 29-35.
שטינברג, אברהם. "לידה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), תשס''ו, עמ' 226-330.
זילברשטיין, יצחק. "כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד" ספר אסיא י, עמ' 3-6.
קטן, חנה. "עיתוי הריון לאחר ניתוח קיסרי" ספר אסיא ט, עמ' 248-249.
בראון, אלחנן, ואחרים. "עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן" ספר אסיא ט, עמ' 243-247.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן