ניתוחי מתים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ניתוחי מתים

לוי, יעקב. "המכון מול בעיות רפואיות הלכתיות" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 4-7.
לוי, יעקב. ""החולה לפנינו" (הרהורי רופא בענין היתר נתוחי מתים)" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 10-18.
מאיר, דוד. "ה״חולה לפנינו״ (קרובים נעשו רחוקים) – תגובה למאמרו של ד״ר יעקב לוי (אסיא ד)" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 11-13.
אֶטלינגר, יעקב. "השהיית נפל לאחר מותו – לצורך למוד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 32.
לוי, יעקב. "החולה לפנינו (דברי הסבר)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 23-26.
שטינברג, אברהם. "נתוח המת – נספח: חוקים ותקנות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 651-670.
שטינברג, אברהם. "נתוח המת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 561-650.
, "בענין נתוחי מתים" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 34-35.
ארליך, דב. "בענין נתוח שלאחר המות" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 22.
פלדר, גדליה. "לשאלת נתוח המתים" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 13-17.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן