נפל Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: נפל

טְכורְֹש, כתריאל פישל. "ביופסיות מנפלים לצורך בדיקות אנזימתיות" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 43.
אֶטלינגר, יעקב. "השהיית נפל לאחר מותו – לצורך למוד" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 32.
שטינברג, אברהם. "ילוד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 838-950.
, "אבילות על נפל שחי יותר משלושים יום" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 62-66.
אלישיב, יוסף, ושמחה הכהן קוק. "שימוש בתאים עובריים למחקר במחלת פרקינסון – שו”ת" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 125-151.
ולווסקי, יואל. "ניחום אחרי מיתת נפל" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 130-134.
הלפרין, מרדכי. "התנגדות ההורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי)" ספר אסיא ח, עמ' 19-31.
זילברשטיין, יצחק, וא וילונסקי. "פגים ונפלים ביחידה לטיפול נמרץ" ספר אסיא ו, עמ' 41-50.
, "תמציות – ביופסות מנפלים לצורך בדיקות אנזמתיות" ספר אסיא א, עמ' 225.
, "תמציות – השהיית נפל לאחר מותו – לצורך לימוד" ספר אסיא א, עמ' 224.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן