נשימה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: נשימה

שטיינברג, אברהם. "ריאות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס''ז, עמ' 795-816.
שטיינברג, אברהם. "רגע המוות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 816-863.
, מדינת ישראל. "חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס”ח–2008" קביעת רגע המוות, עמ' .
הלפרין, מרדכי. "האם די בקביעת סופיות של הפסקת נשימה? – מבוא להמשך הדיון" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 94-96.
הלפרין, לוי. "שימוש במכשיר אדים בשבת" חוברת אסיא כד, תשל"ט, עמ' 37-40.
מלצר, אפרים. "השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם, ועל מערכת הנשימה" חוברת אסיא לז, תשמ"ד, עמ' 5-16.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "השלמות לספר קביעת רגע המוות" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 70-99.
אויערבאך, שלמה. "השתלת איברים מגוף מת לחולה מסוכן" ספר אסיא ז, עמ' 148.
פיינשטיין, משה. "מכתב חדש בסוגיית המוות המוחי" ספר אסיא ז, עמ' 148.
פיינשטיין, דוד. "קביעת מוות עם לב פועם – דעת ה”אגרות משה”" ספר אסיא ז, עמ' 147.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן