סודיות רפואית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: סודיות רפואית

הלפרין, מרדכי. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME 6,1, עמ' 4-10.
שטינברג, אברהם. "סודיות רפואית – נספחים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה’), תשס''ו, עמ' 730-734.
, "סודיות רפואית – היבטים הלכתיים" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 12-15.
שטינברג, אברהם. "סודיות רפואית" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 6-11.
שטינברג, אברהם. "סודיות רפואית" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה’), תשס''ו, עמ' 691-730.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" ספר אסיא ג, עמ' 336-340.
שטיינברג, אברהם. "סודיות רפואית_שטיינברג_רפאל" ספר אסיא ג, עמ' 326-335.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן