סירוס Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: סירוס

רבינזון, יעקב, ומרדכי הלפרין. "האם בהרס רירית הרחם יש משום סירוס?" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 200-214.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "International Responsa Project; Animal castration; Dangerous treatment for dying patient; Anatomy Lab; Tahara after childbirth" JME 8.2, 2016, עמ' 22,26,29,39,55,70.
שטיינברג, אברהם. "סריס" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה’), תשס"ז, עמ' 767-856.
שטינברג, אברהם. "גוי" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב’), תשס''ו, עמ' 445-479.
, "מכתבים למערכת: סירוס באישה" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 38-39.
, "שינוי מין בהלכה – מקורות ופוסקים" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 110-115.
כ"ץ, אריה. "כריתת חצוצרות סתומות המקשות על הצלחת טיפול הפריה חוץ גופית" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 95-102.
הלפרין, מרדכי. "סימן יט – איסור סירוס: מקור האיסור והשלכותיו לפעולות כירורגיות נפוצות" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 223-238.
מלאך, דניאל. "עיקור חצוצרות" ספר אסיא ח, עמ' 121-149.
הכהן אבינר, שלמה. "דיכוי פוריות הגבר" ספר אסיא ה, עמ' 145-147.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן