סכנה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: סכנה

פינקלשטיין, ברוך. "שיטת ה"אגרות משה" בדירוג אמצעי המניעה הנפוצים" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 251-263.
קטן, חנה, ואחרים. "אמצעי מניעה – מבט הלכתי-רפואי" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 139-147.
שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "בענין הפלה טפולית" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 39.
אייזנברג, דניאל. "Self-Endangerment to Save Others" JME 7.2, 2010, עמ' 33-47.
שטיינברג, אברהם. "פיקוח נפש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 431-478.
שטיינברג, אברהם. "עישון" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 263-300.
שטינברג, אברהם. "חולה – נספח – חוק זכויות החולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 463-483.
דפנה, יעקב. "הנזק העלול להיגרם לחולה פסיכוטי אקוטי, עקב אישפוזו במחלקה סגורה מעורבת (דו-מינית)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 39-43.
, "ניהול סיכוני קרינה אלקטרומגנטית" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 173-228.
, "ספק פקוח נפש שאינו לפנינו – התירו סופן משום תחילתן בפקו"נ" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 152-158.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן