עבודת בית חולים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: עבודת בית חולים

, "International Responsa Project: Reconstruction after mastectomy; Termination of Pregnancy; Nurse Working on Shabbat ; Fertility , Ovum Freezing" JME 8.1, 2011, עמ' 13, 39, 42, 64.
גליק, שמעון. "Physicians' Strikes: Ethical and Halachic Considerations" JME 8.1, 2011, עמ' 8-13.
הלפרין, מרדכי. "International Responsa Project: Saving lives – positions at different hospitals; Donating embryos for IVF" JME 7.2, 2010, עמ' 69.
שטינברג, אברהם. "בית חולים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 271-312.
נויברט, יהושע, וי דייק. "בעיות הלכתיות בהפעלת חדר מיון בשבת" חוברת אסיא ח, תשל"ג, עמ' 5-13.
רוזן, ישראל. "פתרון לאוטוסקופ בשבת" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 12-22.
שטיינברג, משה. "שביתת רופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 16-17.
הלפרין, לוי. "פתרונות לבעיות טכנולוגיות-הלכתיות בבית-חולים מודרני" חוברת אסיא כב, תשל"ח, עמ' 14-21.
רוזן, ישראל. "על השימוש בטלפון בשבת לרופאים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 29-36.
רוזן, ישראל. "הקלטות כתחליף לרישומים רפואיים כשבת" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 34-44.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן