עדות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: עדות

רקובר, נחום. "בדין עדות רופא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 33.
, "בדין עדות רפואית" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 21.
עוזיאל, בן-ציון. "סיכומי תשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל"" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 27-34.
רייסקין, שלומי. "עדות וזיהוי של עיוור צבעים" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 145-149.
, "אמבריוסקופ ופיקוח הלכתי" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 122-135.
, "עדות מומחה רפואי" חוברת אסיא קג-קד, תשע"ז, עמ' 69-87.
, "בדין עדות רפואית – בית-הדין הרבני בישראל" ספר אסיא א, עמ' 284-288.
, "בדין עדות רופא – רקובר" ספר אסיא א, עמ' 284.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן