עור Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: עור

שטיינברג, אברהם. "עור ותוספותיו" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 1-21.
רון-וכסלר, מנחם. "שימור עור המת לטיפול בחולי כויה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 14-16.
שטיינברג, משה. "״בנק״ עור אדם מת – לאור ההלכה" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 43-44.
רייסקין, שלומי. "תָּאי דָּם שנוצרו מרקמת עוֹר" חוברת אסיא קיא-קיב, עמ' 89-95.
נמיר, סודי. "“צרעת” בזמן הזה – בסיס הלכתי" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 19-28.
שקאני, אשר, ומרדכי הלפרין. "מתוך פרוייקט השו”ת הבינלאומי; ניסויים ברקמות; הורות אבות מרובים" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 212-213.
, "מריחת קרם הגנה על עור רגיש בשבת" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 95-102.
שטיינברג, משה. "בנק עור אדם מת לאור ההלכה" ספר אסיא ד, עמ' 249-250.
רון-וכסלר, מנחם. "בעיה לדיון: שמור עור המת לטיפול בחולי כוויה" ספר אסיא ד, עמ' 246-248.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן