עקרות דתית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: עקרות דתית

לוננפלד, ברונו, ונ. בירנבאום. "טפול בעקרות עקב אי התאמה בין ימי הפוריות וזמן הטבילה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 20-21.
טואף, רנצו. "“הגורם הדתי לעקרות אצל נשים יהודיות”" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 18.
לוי, יעקב. "טפול הורמונלי לנשים מנקודת השקפת הדת היהודית" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 15-17.
שטיינברג, אברהם. "פוריות ועקרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 337-394.
, "תקנה למחזור קצר" חוברת אסיא י, תשל"ה, עמ' 31.
גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית כפתרון ל״עקרות הדתית״" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 17-29.
גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית כפתרון ל”עקרות הדתית”" ספר אסיא ה, עמ' 112-124.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן