פונדקאות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פונדקאות

לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית (הח"ג) – (תשנ"ה) 1995" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 52-82.
הלפרין, מרדכי. "Ovum donation, homograft of an ovary and gestational surrogacy: Who is the legal mother in Jewish law?" JME 8.2, 2016, עמ' 23-26.
הכנסת, . "ספר החוקים – חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ״ו 1996" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 264-270.
שטינברג, אברהם. "הפריה חוץ גופית – נספח – חוק הסכמים לנשיאת עוברים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 896-917.
בן מאיר, יהושע. "הפריית מבחנה — יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 25-40.
, "בדין ייחוס היילוד ל"אם פונדקאית"" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 82-87.
, "גיור צאצא של פונדקאית או תרומת ביצית, כשאחת האמהות נכרית" חוברת אסיא צג-צד, עמ' 193-194.
רונס, יצחק, ויואל ולווסקי. "נשואי כהן לאשה שנולדה מפונדקאית נכריה" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 69-74.
עמאר, שלמה. "דיני יוחסין כשהאם הפונדקאית נוכריה – שו"ת" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 100-102.
, "טובת הילד בהקשר של פונדקאות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 150-163.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן