פיקוח נפש Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פיקוח נפש

לוי, יעקב. "החולה לפנינו (דברי הסבר)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 23-26.
הלפרין, מרדכי. "קווים אחדים לדרכו של הג״ר שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 13-47.
הלפרין, מרדכי. "The Laws of Saving Lives The Teachings of Rabbi S. Z. Auerbach" JME BOOK II, 2005, עמ' 249-260.
אילני, צבי, ויעקב וינברגר. "The Obligation to Heal & Medical Malpractice The Right and the Obligation of the Physician to Heal" JME BOOK II, 2005, עמ' 78-104.
דומב, צבי, ושלמה אויערבאך. "בירורים וספקות בענין פקוח נפש בשבת וביום הכיפורים – שו״ת" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 536-540.
אברהמוב, אילה. "בעיות הקרישה והדמום ביילוד והשלכותיהם על בצוע המילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 344-347.
הלוי סולובייצ'יק, אהרן. "בענין פיקוח נפש של עובר – על מעמדו של עובר בהלכה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 57-65.
פרבשטיין, משה. "גדרי "ספק פיקוח נפש" – חילול שבת לכל צרכי חולה מסוכן" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 3-18.
דייכובסקי, שלמה. "פקוח נפש של יחיד ושל צבור – בתקופת מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 57-72.
שטיינברג, אברהם. "פיקוח נפש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 431-478.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן