פסיכולוגיה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פסיכולוגיה

בלפר, ישראל. "The Trolley Problem at a Crossroads: Halacha and NeuroEthics" JME 8.2, 2016, עמ' 61-70.
פרל, אליעזר. "תסמונות נפשיות עקב הפרעה מוחית בגיל הזיקנה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 80-83.
זילברשטיין, יצחק, וצפורה שני. "טיפול פסיכולוגי: פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 73-79.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת־נפש" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 40-42.
הלוי ספירו, משה. "The Halakhic Status of "Hirhur Assur" In Psychotherapy" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 64.
בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו — (תיקון השמטה)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 129-131.
נבנצל, אביגדור, ואחרים. "מכתבים למערכת – סיוע בהפלה מלאכותית; איידס בספר תהילים?; בן שמונה – תיקון בציטוט; צניעות ופסיכותרפיה" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 169-174.
הלפרין, מרדכי. "חולה שיצרו תוקפו — השלמה לדיון בעקבות מאמרו בנושא של הרב נפתלי בר־אילן" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 43.
בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 35-42.
זילברשטיין, יצחק. "טיפול פסיכולוגי – פיקוח נפש איסור רכילות ומצוות כבוד הורים" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 26-32.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן