פרו ורבו Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: פרו ורבו

, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם – הלכות חולים ורפואה, אבן העזר סימנים א-ה" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 313-320.
שטיינברג, אברהם. "פוריות ועקרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 337-394.
דייטש, מתתיהו, ואחרים. "מכתבים למערכת – עישון; המאבד עצמו לדעת; ניתוחי מתים; מצוות פרו ורבו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 89-93.
קטן, יואל, ואחרים. "אמצעי מניעה — מבט הלכתי־רפואי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 114-123.
קורצטג, משה. "בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 75-79.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 72-74.
דורון, אליהו. "שאלה חמורה בענין שמירת זרע לקיים פריה ורביה; נספח – השחתת זרע (אנציקלופדיה תלמודית)" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 34-39.
הלפרין, מרדכי. "סימן כז – גמילות חסדים עם המת וקיום מצוות פרו ורבו בהזרעה מלאכותית לאחר מיתה" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 333-346.
הלפרין, מרדכי, ומשה ביתן. "הקפאת זרע לשם קיום מצוות פרו ורבו" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 114-118.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן