צום יום הכיפורים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: צום יום הכיפורים

גרודזנסקי, חיים עוזר. "האכלת חולה ביוהכ"פ בחוקן" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 20.
שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "האכלת חולה ביוה"כ דרך גסטרוסטומיה (GASTROSTOMY)" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 19.
וולדנברג, אליעזר. "לקיחת תרופות ביום-הכפורים" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 18.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME BOOK II, 2005, עמ' 51-77.
שקאני, אשר. "דין צום יוה"כ בזמן מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 101-112.
, "מידות ושעורים לחולה ביום הכפורים" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 33.
שטינברג, אברהם, ואחרים. "חולה ביום הכפורים" חוברת אסיא יז, תשל"ז, עמ' 22-24.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים והיתר שתיה למיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 208.
שפי, אורלי. "צום יום הכיפורים והשפעתו על נשים מניקות" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 126-142.
אברהם, אברהם. "חולה ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 76-86.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן