קבורה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: קבורה

וולדנברג, אליעזר. "דין קבורה באיבר מן החי" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 29.
קוטק, שמואל. "The Controversy Concerning Early Burial – A historic chapter in Halacha" JME BOOK II, 2005, עמ' 390-395.
, "נוהל משרד הבריאות לטיפול בנפטר המאובחן בנגיף הקורונה (COVID-19)" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 56.
שטינברג, אברהם. "ילוד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 838-950.
שטינברג, אברהם. "אברים ורקמות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 63-79.
הלפרין, מרדכי. "סימני המוות בתשובת החת"ם סופר והרקע ההיסטורי של התשובה" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 72-75.
, "נוסח משולב של חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג-1953 כפי שתוקן בחוק לתיקון חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ״א-1980" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 22-24.
שטיינברג, אברהם. "פתיחת קברי ילדי תימן – שיקולים הלכתיים" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 111-116.
גזונדהייט, בנימין. "המאבד עצמו לדעת" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 345-361.
שטינברג, אברהם. "חניטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 529-543.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן