קטן Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: קטן

שטיינברג, אברהם. "קטן" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 659-794.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים והיתר שתיה למיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 208.
נבנצל, אביגדור. "כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים" ספר אסיא י, עמ' 11.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן