רחם כפול Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רחם כפול

שטיינברג, אברהם. "רחם וטפולות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 129-147.
קופיאצקי, איתן. "פדיון הבן באישה בעלת רחם כפול" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 109-115.
אליהו, מרדכי. "רחם כפול (רחם דידלפי) לגבי דיני נידה" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 72.
קטן, חנה. "רחם כפול" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 112-116.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן