רחם Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רחם

רבינזון, יעקב, ומרדכי הלפרין. "האם בהרס רירית הרחם יש משום סירוס?" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 200-214.
הלפרין, מרדכי. "על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם ברחם" בלשון הפוסקים" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 10-15.
פיינשטיין, משה. "נתוח כריתת הרחם" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 32.
פיינשטיין, משה. "היסטרקטומיה – HYSTERECTOMY" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 31.
שטיינברג, אברהם. "רחם וטפולות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 129-147.
שטיינברג, אברהם. "פוריות ועקרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 337-394.
שטינברג, אברהם. "השתלת איברים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 41-184.
, "תגובה ל"משנת הבנין ומשנת הבית החיצון" – ביקורת, ביאור אחר; תגובת המחבר" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 201-210.
קופיאצקי, איתן. "פדיון הבן באישה בעלת רחם כפול" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 109-115.
אליהו, מרדכי. "רחם כפול (רחם דידלפי) לגבי דיני נידה" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 72.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן