ריאות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ריאות

שטינברג, אברהם. "פרק שני: ריאות" פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, 1975, עמ' 19-30.
שטיינברג, אברהם. "ריאות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס''ז, עמ' 795-816.
שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שלישי: הריאות" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 49-62.
דורסט, אריה. "השתלת איברים – תמונת מצב עולמית" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 185-189.
אדלר, מיכה, ויהודה שינפלד. "נזקי עישון" ספר אסיא ח, עמ' 325-335.
שטיינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק שני: הריאות" ספר אסיא ו, עמ' 212-225.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן