רמב"ם Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רמב"ם

הלפרין, מרדכי. "שלבי הלידה ביד החזקה לרמב״ם – עיונים הלכתיים ומבט רפואי" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 54-61.
כ"ץ, אריה. "דעת הרמב"ם בביאה שלא כדרכה" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 141-149.
, "רפואה מונעת בכתבי הרמב"ם ובימינו" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 119-140.
הלפרין, מרדכי. "סימן ו – שלבי הלידה ב"יד החזקה" לרמב"ם: עיונים הלכתיים ומבט רפואי" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 57-64.
דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "בעניין ביאה שלא כדרכה – הערות למאמר הרב אריה כ"ץ ותשובת הרב כ"ץ" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 411.
כ"ץ, אריה. "דעת הרמב"ם בביאה שלא כדרכה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 402-410.
יעקובוביץ, חיים. "עוד על השמטות מדעיות של הרמב"ם" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 69.
רוט, אליזר. "האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בעניני רפואה?" ספר אסיא טו, עמ' 66-68.
לוינגר, אוריאל. "רפואה והלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 58-65.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן