רפואה אלטרנטיבית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רפואה אלטרנטיבית

הכהן אבינר, שלמה. "רפואה חילופית" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 493-506.
מזרחי, אבשלום, ומתי רונן. "סקירת היבטים צבוריים הקשורים ברפואות משלימות במספר מדינות (נספח ב')" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 379-450.
שטיינברג, אברהם. "רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 158-245.
הכהן אבינר, שלמה. "רפואה חילופית" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 69-82.
סולובייצ'יק, אליהו. "הרב אהרן יהושע צוקר – הערות שוליים למאמרים באסיא" חוברת אסיא צה-צו, תשע''ה, עמ' 187-189.
, "סיווג תמציות פרחי באך כתרופה או כמשקה אלכוהולי – שימוש בהגדרות הלכתיות רפואיות לחוקי מכס ויבוא" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 17-30.
, "רפואה מונעת בכתבי הרמב"ם ובימינו" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 119-140.
הלפרין, מרדכי. "סימן י – פניית חולה מסוכן לרופא אליל" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 87-111.
רוזנפלד, יקותיאל. "חילול שבת לצורך תפילה או רפואה סגולית" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 299-300.
מנוביץ', מרדכי. "עוד על פניה לרופא אליל" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 294-298.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן