רפואת שיניים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: רפואת שיניים

טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה כטבילה [תוספת למאמר]" חוברת אסיא לט, תשד"מ, עמ' 40.
זילברשטיין, יצחק. "רפואת שיניים — השפעת שיקולים לא רפואיים על תוכנית הטיפול" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 46-53.
שטינברג, אברהם. "חציצה בטבילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 543-575.
וולדנברג, אליעזר. "תשובות הלכתיות בנושא רפואת שיניים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 237-246.
וולדנברג, אליעזר. "שאלות הלכתיות בנושא רפואת שיניים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 236.
טל, מיכאל. "היבטים רפואיים (רפואת שיניים)" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 231-235.
קלמן, משה. "רפואת שיניים במישור הלאומי – אספקטים אתיים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ”ג-1993), עמ' 229-230.
זילברשטיין, יצחק. "רפואת שיניים – השפעת שיקולים לא רפואיים על תוכנית הטיפול" ספר אסיא ז, עמ' 42-49.
אברהם, אברהם. "חציצה בטבילה עקב טיפולים רפואיים" ספר אסיא ה, עמ' 99-111.
טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לעניין חציצה בטבילה – רקע עובדתי ודיון הלכתי" ספר אסיא ה, עמ' 94-98.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן