שביתה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: שביתה

גליק, שמעון. "Physicians’ Strikes: Ethical and Halachic Considerations" JME 8.1, 2011, עמ' 8-13.
שטיינברג, אברהם. "רופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 1-80.
שטיינברג, משה. "שביתת רופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 16-17.
הלפרין, מרדכי. "פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 44-47.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 32-45.
וינרוט, אברהם. "" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 127-152.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים בהלכה" ספר אסיא ה, עמ' 41-54.
דולברג, שאול. "The Physician Cares for People" ספר אסיא ה, עמ' 40.
הלפרין, מרדכי. "פסקי הלכה של הגרי”י וייס, הגרש”ז אוירבעך ושל הרבנים הראשיים, בימי שביתת הרופאים" ספר אסיא ה, עמ' 30-33.
שטיינברג, משה. "שביתת רופאים לאור ההלכה" ספר אסיא ג, עמ' 341-342.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן