שידוכין Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: שידוכין

, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
שטיינברג, אברהם. "קידושין וגירושין" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 569-596.
, "חיתון – במקרה של מחלה תורשתית מסוכנת" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 26.
דורי, אברהם. "גילוי פגמים רפואיים בשידוכים" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 43-64.
הלפרין, מרדכי. "סימן לא – על הגמול: על בת פלוני לפלוני ועל יצירת הולד" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 377-382.
, "גיורת שמורה לכהן – אסורה או מותרת?" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 198-199.
, "חיתון – במקרה של מחלה תורשתית מסוכנת – עמוד הימיני" ספר אסיא א, עמ' 315.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן