שכר Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: שכר

וולנר, משה דב. "בדין שכר הרופא" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 30-31.
הילדסהיימר, עזריאל. "תשובת הרב ע. הילדסהיימר ז״ל לד״ר י.פרויס ז״ל בענין שכר שבת לרופא" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 5-8.
נבנצל, אביגדור. "הערות ותגובות – קוראים כותבים (הערות הרב נבנצל)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 35.
שטיינברג, אברהם. "רופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 1-80.
הלפרין, מרדכי. "פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 44-47.
קוטק, שמואל. "רפואה והלכה בספר חסידים: ״נטילת שכר טרחה של רפואה״" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 37-42.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 32-45.
נמט, אריה, ויצחק זילברשטיין. "שכר הרופא בהלכה – שו”ת" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 26-31.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים בהלכה" ספר אסיא ה, עמ' 41-54.
קוטק, שמואל. "רפואה והלכה בספר חסידים נטילת שכר טרחת רופא" ספר אסיא ה, עמ' 34-39.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן