תורשה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: תורשה

שטיינברג, אברהם. "תורשה – נספח ב – חוק מידע גנטי תשס"א" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 823-857.
שטיינברג, אברהם. "תורשה – נספח א – רשימת מחלות תורשתיות ששכיחותן גבוהה אצל יהודים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 820-826.
שטיינברג, אברהם. "תורשה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 739-820.
, "התורשה לאור ההלכה" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 37.
, "חיתון – במקרה של מחלה תורשתית מסוכנת – עמוד הימיני" ספר אסיא א, עמ' 315.
, "התורשה לאור ההלכה – הרב זוין" ספר אסיא א, עמ' 315.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן