תזונה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: תזונה

שטיינברג, משה. "בדין שמוש בתרופות בשבת: האם מותר לאדם בריא לבלוע בשבת כדור כדי להגביר את התיאבון?" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 12-13.
גרודזנסקי, חיים עוזר. "האכלת חולה ביוהכ"פ בחוקן" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 20.
שטיינברג, אברהם מנחם הלוי . "האכלת חולה ביוה"כ דרך גסטרוסטומיה (GASTROSTOMY)" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 19.
Hulkower, Raphael. "Can Eating an Unhealthy Diet be Halachically Forbidden? Is Trans Fat the New Smoking?" JME 7.2, 2010, עמ' 48-57.
רוזן, יצחק. "עוד על ירקות ופירות בכתבים רבניים בימה"ב" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 344-346.
שמש, אברהם. "ירקות, קטניות ופירות-העץ בכתבים רבניים בימי-הביניים: הנחיות דיאטטיות-רפואיות" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 322-343.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן