שאלות ותשובות

קביעת רגע המוות בישראל

האם בקביעת רגע המוות במדינת ישראל יש להשתמש בעמדת המשפט העברי? אם כן, מדוע? ואם לא מדוע? אודה לתשובתכם. האם בקביעת רגע המוות במדינת ישראל יש להשתמש בעמדת המשפט העברי? אם כן, מדוע? ואם לא מדוע? אודה לתשובתכם.

מעוברות ומניקות בתשעה באב דחוי

שלום לרב,אחדשה"ט,מה הניסוח המדויק שהרב ממליץ לכתוב בהלכות בדין מעוברות ומניקות?האם יש הגדרה מהו מיחוש במקצת?האם להכריע לקולא שלא להתחיל לצום כלל? האם לומר שמי שהרגישה לא טוב במהלך ההריון לא תצום והשאר – כן?כתבתי כך – 1.1.  דעת הרב עובדיה יוסף שמעוברות ומניקות לא צמות כלל בצום דחוי,[i] אולם פוסקים אחרים כתבו להקל לנשים …

ברכת הגומל לאסיר שנתבררה חפותו

בס"ד ערב ראש חודש אדר א' תשע"א לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א אחדשה"ט שאלתי היא, האם לפי מנהג עדות המזרח ואשכנז אפשר לומר לאדם ש'נעצר' ונטלה חרותו ע"י שהיה כבול באזיקים או סגור מאחורי סורג, ואח"כ התברר שהוא חף מפשע, ושמעצרו בטעות יסודו, שיהיה חייב לברך ברכת הגומל?. {השו"ע הרב פוסק (סדר ברכות הנהנין פרק י) …