מאמרים
"אבהות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 108.
הכהן אבינר, שלמה. "קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות" אסיא סז-סח, עמ' 99-100.
פרימר, דב. "קביעת אבהות ע"י בדיקת סוג דם (A,B,O) במשפט הישראלי ובמשפט העברי" אסיא ה, עמ' 185-209.
בראוטבר, חיים, ואחרים. "קביעת אבהות באמצעים אימוגנטיים: בעיה הלכתית ורקע מדעי" אסיא ה, עמ' 149-162.