מה חשבו תלמידיהם של הרופאים השובתים בימי השביתה הגדולה ? דוגמא לחשיבה מענינת מצאנו ב"איזמל" - בטאון אגודת הסטודנטים לרפואה בירושלים (גליון מס' 1 , אב תשמ"ג, יולי 83 בעמ' 4). למרות שאין דעה זו מתימרת ליצג את הדעה הכללית של הסטודנטים, מצאנו לנכון להציגה לפני הקוראים באדיבותו ובהסכמתו של ועד האגודה בירושלים.