פרופ' א"ס אברהם

חציצה בטבילה עקב טיפול רפואי

 

באסיא ל"ה פורסם מאמרו של ד"ר מ. טל על הרקע העובדתי והדיונים ההלכתיים הקשורים בהתקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה בטבילה (הודפס עם תיקונים לעיל 98-94).

מאז עברו מספר שנים, ובינתיים יצא לאור הספר המיוחד נשמת אברהם - הלכות חולים רופאים ורפואה על שלחן ערוך יורה דעה. בסימן קצ"ח דן המחבר בשאלת החציצה בטבילה במצבים רפואיים שונים כגון: כאבי עיניים, עין מלאכותית, עדשות מגע, דם יבש, עור שנקלף, רטיה פלסתר ותחבושת, גבס, דם שנסרך, סתימות ושיניים תותבות, טבעות וחוטי מתכת בחלל הפה, תפירות בחניכיים, התקן תוך רחמי (IUD) קולוסתומיה, איליוסטומיה, קטטר, דיאליזה, צמר גפן באוזן וטבילת אשה נכה. המחבר מדגיש שאין בכוונתו לפסוק הלכות אלא רק להציג בעיות ומראי מקומות. באדיבותו מובא הפרק לתועלת הקוראים.