דיכוי פוריות הגבר - שאלה ותשובה.

בקשר למאמרו של הרב ש"ח הכהן אבינר בספר אסיא ד' עמ' 181-167 שהוא מקיף וברור מאד, תרשה לי שאלה לכבוד הרב :

התפרסמו ידיעות לפיהן השמן של זרע כותנה מכיל חומר המדכא את פוריות הגבר. בניגוד לעיקור המתמיד הנגרם ע"י ניתוח, העקרות הנובעת מלקיחת החומר הנ"ל היא הפיכה. לעת עתה אין לחוקרים תכשיר תרופתי בלי תופעות לואי, ולכן אין עוד תכשיר של מניעת הריון ע"י עיקור הפיך של הגבר, אבל כנראה יימצא תכשיר כזה בעתיד הלא-רחוק.

האם כבוד הרב היה מוכן לכתוב על הענין בשלב זה ?

בברכה,

פרופ' ל. וישליצקי

ירושלים

 

תשובת הרב אבינר

 בענין גרימת עקרות זמנית לגבר - התיחסתי לכך (בספר אסיא ד' עמ' 171 למטה), ואין בכוחי להוסיף על כך.

 בכבוד רב,

שלמה אבינר

 

הוספת העורך  

ראה שו"ת מנחת יצחק, ח"ה, סי' י"ג שאוסר, ומקורו בדרכי משה אהע"ז וכן בשו"ת שרגא המאיר, ח"ג, סי' ס"ז שאוסר מטעם אחר.

תקציר דבריהם הובא בנועם כרך כ"ג, עמ' רל"א בשער הלכה. ודברי המנחת יצחק הובאו גם בספר אסיא, כרך ב', עמ' 40.