קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים

 

לכבוד העורך,

כעובד מעבדה הקשור למחקר אימונולוגי ידוע לי שלפחות בשני מקומות בארץ מבצעים בדיקות דם לשם קביעת אבהות. בדיקות אלה אשר באמצעותן מגלים את המבנה הגנטי, שוללות באופן מוחלט אבהותו של פרט מסויים על פרט אחר.

לאותן מעבדות פונים גם זוגות נשואים, ויש מקרים שהוכח שהילד הנבדק אינו הבן של האב החוקי.

האם תוצאה של בדיקת מעבדה קובעת - לפי ההלכה - ממזרות ? והאם קיימות הנחיות הלכתיות לעובדי מעבדה מעין זו ?

 

בכבוד רב,

פ. א.

(השם המלא שמור במערכת)

 

תשובת המערכת

המערכת מקבלת בברכה את האתגר אותו מציג לפניה פ. א. במכתבו, ובעקבות פניה זו נפתח בעמודים הבאים דיון מקיף בנושא קביעת האבהות, הן מן הצד המדעי, הן מן הצד ההלכתי, והן מן הצד המשפטי.

המערכת תשמח לקבל גם תגובות של קוראי "אסיא" על מנת לפרסמן במסגרת הדיון.