אסור לעשן*

 

 

* ראה מה שכתב הרב משה צבי יאקאב בשם הגרא"מ שך שליט"א בעמוד הקודם.