פרופ' עלי דיוויס

 

 

תיאור מפליא של חולה איידס בספר תהילים ?

 

     תפילות של חולים מצויות במקומות אחדים בספר תהילים (כדוגמת מזמורים ו', יג, ל', ל"ח ועוד). מזמורים אלו נועדו להזכיר לחולה הסובל להתפלל לה' על רפואתו. (ע"פ מצודת דוד תהילים לח א).

  

     מכל יתר המזמורים מאריך מזמור ל"ח בתיאור יסורי המחלה. בפרק זה מתוארת המחלה בעיקר כמחלת-עור, חבורות מבאישות ונמקות, אליה נלוות חולשה כללית, פעימות-לב חזקות וכהות העיניים. נוסף על כך מתאונן החולה כי איבריו הפנימיים, 'הכסלים', מלאים 'נקלה' ואין בגופו מקום שלא נפגע.

     (עמוס חכם, סיכום מזמור ל"ח).

     בעבר חשבו שאין כאן תיאור של מחלה מסוימת ומוגדרת. (ע' חכם, שם). אולם לאחרונה היפנה פרופ' עלי דייויס את תשומת הלב לדמיון המפתיע בין תיאור סימני המחלה ומצבו החברתי של החולה, על פי תהילים, לבין סימני מחלת הכשל-החיסוני-הנרכש (AIDS) הנוראה.

     בספרו: רפואה ואורח חיים - מניעת מחלות ופרוגנוזה. וכן במכתבו אל עורך ביטאון החברה הרפואית המלכותית (1989 508 :82 ,Soc.Med J.Royal) מצטט פרופ' דייויס מספר פסוקים מתוך מזמור ל"ח, המדברים בעד עצמם:

    

ד: אין מתום בבשרי מפני זעמך

אין שלום בעצמי מפני חטאתי

ו:  הבאישו נמקו חבורותי מפני איוולתי

ז:  נעויתי שחתי עד מאד

כל היום קודר הלכתי

ח : כי כסלי מלאו נקלה

ואין מתום בבשרי

ט : נפוגתי ונדכיתי עד מאד

שאגתי מנהמת לבי

יא : לבי סחרחר עזבני כחי

ואור עיני גם הם אין אתי

יב : אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו

וקרובי מרחוק עמדו

יח : כי אני לצלע נכון

ומכאובי נגדי תמיד

כג: חושה לעזרתי ה' תשועתי

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, עמ' 31)

 

 

           

 

 

  איידס בספר תהילים ?

 

לכבוד העורך,

 

     אני מודה לך עבור התדפיסים של "אסיא" עם התוכן המאלף והעמוד על "תיאור מפליא של חולי איידס בספר תהלים?".*

הטיפול בבעיה הוא יפה, אבל תרשה לי להעיר שלמרות שהתיאור במזמור ל"ח הוא התיאור ההולם ביותר שאני מכיר עבור איידס קליני, הרי התמונה אינה ספציפית ויכולה להתאים גם לכמה מחלות סיסטמיות קשות כגון : לפרה ("צרעת"), מחלות גרנולומטיות מסויימות כמו גרנולומה אינגווינלי, עגבת, פיאמיה, ספטיסמיה, שחפת נפוצה, סכרת עם סיבוכים מרובים, זאבת אדמנתית נפוצה, פוליארתריטיס נודוזה, וסקוליטיס נפוצה ומחלות פטרייתיות נפוצות.

 

מי שקורא את המאמר בקפדנות ירגיש בזאת אבל מי שלא מתעמק יכול לחשוב שאני מקבל את הציטוט מספר תהלים כספציפי.

בכבוד רב

פרופ' עלי דיוויס            

 ביה"ח "הדסה", עין כרם

                                                                                                  

* אסיא מ"ז-מ"ח. כסלו תש"ן

 

 

 

 

 

 

 

(מקור: אסיא מט-נ (יג, א-ב), תמוז תש"ן, עמ' 172-171)