החתמת חולה בשבת

 

לכבוד העורך,

 

בחוברת אסיא מד (תשמ"ח) עמ' 33-31 התפרסם מאמרך בנושא: "החתמת חולה בשבת על הסכמה לניתוח".*

 

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם, כי בזמנו (תחילת 1985) נזקקנו לשאלה זו לאחר שהגיעונו תלונות על פיהן חולים או באי-כוחם נאלצו לחתום בשבת על "טופס הסכמה" בניגוד לרצונם. הפנינו שאלה זו למחלקה המשפטית של קופ"ח, ולאחר שהוברר שניתן מבחינה משפטית להסתפק בהסכמה בעל-פה בפני שני עדים פורסם והופץ החוזר המצורף בזה.

 

הרב מנחם רוזנברג

מנהל המחלקה לדת וכשרות

במוסדות קופת חולים

 

(מקור: אסיא מה-מו (יב, א-ב), טבת תשמ"ט, עמ' 174)

 

 

* לעיל עמ' 252-250.