האדמו"ר מלובאוויטש

הרב מנחם מנדל שניאורסון

 

אין להתערב בענייני חכמת הרפואה

 

     הנה בכלל חבל על אשר התעניין ומתבונן בספרי הרפואה בענין מה שנדמה לו שזהו מחלתו, ולפי דעתי, הוא אין לו אלא לעשות אלא מה שציוותה התורה, היינו לעשות בפועל כפי הוראת הרופאים, ולהעסיק מוחו ולבו, היינו כח המחשבה שלו בנוגע למצבו בבטחון חזק בהשי"ת שהוא רופא כל חולים ומפליא לעשות, ואין לו להתערב בענייני חכמת הרפואה, כי אין זה שייך אליו, ובפרט אם זהו מבלבל למנוחת הנפש שלו ומעורר בו עניינים של מרה שחורה, וידוע המאמר שאמרו כמה מנשיאי חב"ד, ואמרו זה כמה פעמים: "טראכט גוט וועט זיין גוט". ובנוגע לרפואתו הנה -

         

     א.         בטח ממלא אחר הוראת הרופאים:

     ב.         יסיח דעתו כפי האפשרי מהתעמקות בענין בריאותו:

         

     ג.          יהי' בטחונו חזק בהשי"ת אשר אין מעצור לפניו ומי יאמר לו מה תעשה:

 

            ד.         יתקשר בתוספת התקשרות לאילנא דחיי היא תורת החסידות,דברי אלקים חיים, היינו: בנוגע לו לעצמו, יקבע עתים ללימוד תורת החסידות וירבה בזה כפי האפשרי נוסף על הקביעות-עתים שלו.

 

(מתורגם מאידיש. מתוך: אגרות קודש, ח"ד תתעב)

 

(מקור: אסיא נא-נב (יג, ג-ד), אייר תשנ"ב, 131 )