בחירת מוסד רפואי (בחו"ל) לצורך התמחות

לכבוד העורך,

 

אני רווקה צעירה המסיימת את לימודי בבית הספר לאחיות במלבורן (אוסטרליה). לקראת הסטאז' עלי לבחור בבית החולים בו אשתלם בשנת ההתמחות. בתי החולים הטובים מבחינת הרמה המקצועית נמצאים במרחק ניכר מביתי ומן הקהילה היהודית, כך שלא ניתן לחזור בשבת הביתה ללא נסיעה ברכב. האפשרות למציאת מחליפה נכרית לכל השבתות אינה ניתנת לביצוע עקב מבנה מערכת התורנויות, כך שחלק מהשבתות איאלץ למלא תפקיד בבית החולים.

האפשרות להישאר באיזור בית החולים בשבת, לאחר גמר המשמרת, באווירה מרוקנת מכל תוכן רוחני - אינה נראית לי סבירה.

מצד שני, קיימים בתי חולים הקרובים יותר לביתי, אך רמתם המקצועית נמוכה מזו של הרחוקים.

שאלתי היא :

האם עלי לבחור בבית החולים הקרוב, הטוב פחות בעיני, או שמותר לי לעבוד בבית החולים הרחוק, הטוב יותר, למרות חילול השבת הכרוך בכך, וכל שבת לחזור לביתי ברכב הנהוג בידי נהג גוי?

בכבוד

י. א,

מלבורן

 

תשובת העורך :

שאלה זו דנה למעשה בדיני נפשות, שכן החלטה מוטעית עלולה לגרור תוצאות קשות לעתיד, לא רק בתחום המקצועי אלא גם (ואולי בעיקר) בתחום האישי והיהודי. אין ספק, שתשובה מעשית לשאלה, דורשת פרטים רבים שאינם מפורטים כאן. לכן, התשובה ההלכתית באסיא מב-מג (יא :ב-ג) על "נסיעת רופא מחוץ לתחום לתורנות וממנה" (עמ' 51-46) אינה מהווה תשובה לשאלה שלפנינו.(פורסם גם בספר אסיא ח עמ' 246-241)

הפרטים החסרים ידועים בודאי לרב המקומי המכיר את השואלת ואת מצב הדברים בקהילה ובסביבתה. אשמח, איפוא, להמשיך ולעמוד בקשר עם הרב המקומי ואיתך, לשמוע על החלטתכם ולסייע ככל הנדרש.

בכל מקרה עדיף לעבוד במשמרות בימי ראשון במקום בשבתות, וכדאי לחשוב, אולי, גם על עבודה מקצועית בבית חולים בישראל.

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, 187 )